สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทิง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 3 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 4 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 11 กันยายน 2562 60 52 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 12 กันยายน 2562 100 70 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 16 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 17 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 18 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 9 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง 23 ตุลาคม 2562 20 1 รายชื่อ