สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงของ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลบุญเรือง 8 สิงหาคม 2562 50 37 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. เทศบาลตำบลครึ่ง 13 สิงหาคม 2562 50 25 รายชื่อ
5. เทศบาลตำบลครึ่ง 14 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 20 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
8. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 21 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 22 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลครึ่ง 27 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 29 สิงหาคม 2562 50 33 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 30 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลสถาน 9 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลเวียง 10 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
18. เทศบาลตำบลสถาน 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. เทศบาลตำบลสถาน 12 กันยายน 2562 50 47 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 13 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลครึ่ง 16 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 17 กันยายน 2562 70 54 รายชื่อ
24. เทศบาลตำบลเวียง 18 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 19 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 20 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. เทศบาลตำบลบุญเรือง 20 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
28. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. เทศบาลตำบลเวียง 24 กันยายน 2562 70 57 รายชื่อ
30. เทศบาลตำบลครึ่ง 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
31. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 26 กันยายน 2562 70 54 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ