สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงของ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 9 ตุลาคม 2562 50 35 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ 10 ตุลาคม 2562 50 2 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 19 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง 23 กันยายน 2562 70 62 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลครึ่ง 13 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลครึ่ง 14 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลครึ่ง 16 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลครึ่ง 20 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลครึ่ง 25 กันยายน 2562 100 71 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลครึ่ง 9 ตุลาคม 2562 100 59 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลครึ่ง 16 ตุลาคม 2562 50 7 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลบุญเรือง 8 สิงหาคม 2562 50 30 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลบุญเรือง 16 กันยายน 2562 100 34 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลบุญเรือง 20 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลบุญเรือง 3 ตุลาคม 2562 100 37 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 17 กันยายน 2562 70 52 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 26 กันยายน 2562 100 65 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 3 ตุลาคม 2562 100 74 รายชื่อ
19 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 4 ตุลาคม 2562 100 69 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 7 ตุลาคม 2562 100 67 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 9 ตุลาคม 2562 0 18 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลสถาน 9 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
23 เทศบาลตำบลสถาน 12 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 20 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 21 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 22 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 29 สิงหาคม 2562 50 33 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 30 สิงหาคม 2562 50 39 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 13 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
30 เทศบาลตำบลเวียง 10 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลเวียง 18 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
32 เทศบาลตำบลเวียง 24 กันยายน 2562 70 51 รายชื่อ
33 เทศบาลตำบลเวียง 10 ตุลาคม 2562 100 60 รายชื่อ