สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองเชียงราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 16 กันยายน 2562 56 54 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 17 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 18 กันยายน 2562 100 74 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 19 กันยายน 2562 75 68 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 20 กันยายน 2562 71 69 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย 10 ตุลาคม 2562 20 13 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย 11 ตุลาคม 2562 250 218 รายชื่อ