สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูกามยาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.อำเภอภูกามยาว 2 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 15 สิงหาคม 2562 0 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 20 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 35 35 รายชื่อ