สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูซาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 5 กันยายน 2562 20 12 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 6 กันยายน 2562 60 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 7 กันยายน 2562 0 66 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 9 กันยายน 2562 70 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 10 กันยายน 2562 70 11 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 11 กันยายน 2562 60 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 16 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 17 กันยายน 2562 60 41 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 18 กันยายน 2562 80 65 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 19 กันยายน 2562 60 29 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 25 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 26 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 30 กันยายน 2562 60 34 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 1 ตุลาคม 2562 55 48 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 2 ตุลาคม 2562 60 53 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 3 ตุลาคม 2562 50 37 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 8 ตุลาคม 2562 70 62 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 9 ตุลาคม 2562 60 57 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 10 ตุลาคม 2562 50 34 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 15 ตุลาคม 2562 60 54 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 16 ตุลาคม 2562 60 54 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา 17 ตุลาคม 2562 90 84 รายชื่อ
23 หอประชุมหมู่บ้านดอนไชย หมู่ 7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 2 กันยายน 2562 0 67 รายชื่อ