สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่ใจ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 17 กันยายน 2562 50 41 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 19 กันยายน 2562 50 36 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ 26 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
4 หอประชุมหมู่ 12 ต.ศรีถ้อย 6 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
5 หอประชุมหมู่ที่8ต.ศรีถ้อย 12 กันยายน 2562 50 43 รายชื่อ