สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมหมู่ 6 ต.นาปรัง 17 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 15 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 2 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 3 กันยายน 2562 100 180 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 4 กันยายน 2562 120 166 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 6 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 11 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 12 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 24 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 15 ตุลาคม 2562 50 48 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปง 16 ตุลาคม 2562 70 55 รายชื่อ
12 หอประชุมหมู่ 3 ตำบลควร 19 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
13 หอประชุมหมู่ 8 ต.ขุนควร 17 กันยายน 2562 120 77 รายชื่อ
14 หอประชุมหมู่ที่ 12 ตำบลปง 18 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
15 หอประชุมหมู่ที่ 4 ตำบลออย 20 กันยายน 2562 100 46 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลงิม 19 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลงิม 23 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ