สรุปยอดห้องอบรม อำเภอดอกคำใต้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 20 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 22 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 2 กันยายน 2562 100 41 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 3 กันยายน 2562 100 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 4 กันยายน 2562 100 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 18 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 19 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 23 กันยายน 2562 40 29 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ 24 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ