สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงม่วน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 11 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 16 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 18 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 20 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 23 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 24 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 25 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 26 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 27 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 30 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 4 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 7 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 9 ตุลาคม 2562 40 40 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 11 ตุลาคม 2562 40 39 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 15 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 16 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 17 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 18 ตุลาคม 2562 50 50 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 21 ตุลาคม 2562 50 47 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 22 ตุลาคม 2562 60 58 รายชื่อ