สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจุน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอจุน 2 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอจุน 17 กันยายน 2562 75 75 รายชื่อ