สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองพะเยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 7 สิงหาคม 2562 50 32 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 14 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 21 สิงหาคม 2562 50 13 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 3 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 4 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 10 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 11 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 17 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 24 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ