สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสองแคว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 3 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
2 หอประชุมบ้านผาหลัก 11 กันยายน 2562 150 111 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอสองแคว 6 กันยายน 2562 200 160 รายชื่อ
4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ