สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสองแคว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 19 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 26 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 29 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 3 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
10. หอประชุมอำเภอสองแคว 6 กันยายน 2562 200 161 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. หอประชุมบ้านผาหลัก 11 กันยายน 2562 150 111 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 17 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 24 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 1 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 3 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว 8 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ