สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสันติสุข

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 5 สิงหาคม 2562 40 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 6 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 8 สิงหาคม 2562 40 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข 15 สิงหาคม 2562 40 1 รายชื่อ