สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาหมื่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 20 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 22 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 27 สิงหาคม 2562 45 43 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 29 สิงหาคม 2562 50 42 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 3 กันยายน 2562 40 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 5 กันยายน 2562 57 56 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 กันยายน 2562 59 58 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 12 กันยายน 2562 46 41 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 17 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 19 กันยายน 2562 45 39 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 23 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 24 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 1 ตุลาคม 2562 45 35 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 3 ตุลาคม 2562 45 45 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 8 ตุลาคม 2562 60 54 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 10 ตุลาคม 2562 40 38 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 15 ตุลาคม 2562 60 62 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาหมื่น 16 ธันวาคม 2562 40 9 รายชื่อ