สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเชียงกลาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 6 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงกลาง 7 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ