สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมหมู่ 10 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 28 สิงหาคม 2562 100 40 รายชื่อ
2 หอประชุมหมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 4 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ
3 หอประชุมหมู่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 9 กันยายน 2562 80 70 รายชื่อ
4 หอประชุมหมู่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 5 กันยายน 2562 40 33 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 19 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง 20 กันยายน 2562 15 3 รายชื่อ