สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าวังผา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 1 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 8 สิงหาคม 2562 60 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 9 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 13 สิงหาคม 2562 60 35 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 20 สิงหาคม 2562 60 8 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 10 กันยายน 2562 100 73 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 11 กันยายน 2562 60 21 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 16 กันยายน 2562 100 45 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 17 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 18 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา 19 กันยายน 2562 80 55 รายชื่อ