สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปัว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 8 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 23 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
3 หอประชุมบ้านดอนแก้ว 4 กันยายน 2562 80 37 รายชื่อ
4 หอประชุมบ้านทุ่งรัตนา 10 กันยายน 2562 80 39 รายชื่อ
5 หอประชุมบ้านปง 28 สิงหาคม 2562 80 76 รายชื่อ
6 หอประชุมบ้านป่ากลาง 5 กันยายน 2562 80 34 รายชื่อ
7 หอประชุมบ้านฝาย 6 กันยายน 2562 80 60 รายชื่อ
8 หอประชุมบ้านไร่พัฒนา 10 กันยายน 2562 80 32 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 30 สิงหาคม 2562 80 51 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา 29 สิงหาคม 2562 80 34 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลปัว 3 กันยายน 2562 80 34 รายชื่อ