สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปัว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 8 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปัว 23 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
3. หอประชุมบ้านดอนแก้ว 4 กันยายน 2562 80 37 รายชื่อ
4. หอประชุมบ้านทุ่งรัตนา 10 กันยายน 2562 80 39 รายชื่อ
5. หอประชุมบ้านปง 28 สิงหาคม 2562 80 76 รายชื่อ
6. หอประชุมบ้านป่ากลาง 5 กันยายน 2562 80 34 รายชื่อ
7. หอประชุมบ้านฝาย 6 กันยายน 2562 80 60 รายชื่อ
8. หอประชุมบ้านไร่พัฒนา 10 กันยายน 2562 80 32 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 30 สิงหาคม 2562 80 51 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา 29 สิงหาคม 2562 80 34 รายชื่อ
11. เทศบาลตำบลปัว 3 กันยายน 2562 80 34 รายชื่อ