สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 12 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 26 กันยายน 2562 150 139 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 27 กันยายน 2562 150 12 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 14 ตุลาคม 2562 200 128 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 15 ตุลาคม 2562 150 150 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 16 ตุลาคม 2562 100 100 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 17 ตุลาคม 2562 100 100 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 18 ตุลาคม 2562 150 148 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 19 ตุลาคม 2562 100 48 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย 20 พฤศจิกายน 2562 30 24 รายชื่อ