สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านหลวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง 28 สิงหาคม 2562 1 1 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 23 สิงหาคม 2562 150 150 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า 4 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ