สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่จริม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.5 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน 5 กันยายน 2562 80 80 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 8 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 9 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 20 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 21 สิงหาคม 2562 50 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 22 สิงหาคม 2562 50 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 20 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม 3 ตุลาคม 2562 50 1 รายชื่อ
9 หอประชุมบ้านนาเซีย หมู่ที่ 2 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน 6 กันยายน 2562 73 73 รายชื่อ
10 หอประชุมบ้านน้ำปาย ม.1 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน 10 กันยายน 2562 60 57 รายชื่อ
11 หอประชุมบ้านน้ำว้า หมู่ 5 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน 12 กันยายน 2562 60 50 รายชื่อ
12 โรงเรียนบ้านตอง ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 4 กันยายน 2562 80 77 รายชื่อ