สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองน่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่าน 6 สิงหาคม 2562 100 46 รายชื่อ
2 หอประชุมบ้านซาวหลวง หมู่ 5 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน 5 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
3 หอประชุมบ้านนาผา หมู่ 3 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน 3 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน 3 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ