สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองม่วงไข่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศพก.หนองม่วงไข่ 2 กันยายน 2562 100 35 รายชื่อ
2 ศพก.หนองม่วงไข่ 3 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
3 ศพก.หนองม่วงไข่ 4 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
4 ศพก.หนองม่วงไข่ 5 กันยายน 2562 100 28 รายชื่อ
5 ศพก.หนองม่วงไข่ 11 กันยายน 2562 100 78 รายชื่อ
6 ศพก.หนองม่วงไข่ 12 กันยายน 2562 100 85 รายชื่อ
7 ศพก.หนองม่วงไข่ 13 กันยายน 2562 100 48 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด 7 สิงหาคม 2562 100 25 รายชื่อ