สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเด่นชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 10 กันยายน 2562 80 63 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 24 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
3 อาคารเอนกประสงค์ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลไทรย้อย 11 กันยายน 2562 70 68 รายชื่อ
4 อาคารเอนกประสงค์ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลไทรย้อย 25 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
5 อาคารเอนกประสงค์ บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลไทรย้อย 26 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ