สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 13 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
2 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 18 กันยายน 2562 100 9 รายชื่อ
3 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 26 กันยายน 2562 20 8 รายชื่อ
4 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 11 ตุลาคม 2562 50 20 รายชื่อ
5 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 18 ตุลาคม 2562 0 1 รายชื่อ
6 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 21 ตุลาคม 2562 40 22 รายชื่อ
7 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 22 ตุลาคม 2562 50 49 รายชื่อ
8 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 24 ตุลาคม 2562 10 3 รายชื่อ
9 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 25 ตุลาคม 2562 10 5 รายชื่อ
10 หอประชุมเวียงเชียงชื่น(ที่ว่าการอำเภอลอง) 30 ตุลาคม 2562 10 2 รายชื่อ
11 หอประชุมเอราวัณ 12 กันยายน 2562 400 310 รายชื่อ
12 หอประชุมเอราวัณ 19 กันยายน 2562 400 321 รายชื่อ
13 หอประชุมเอราวัณ 20 กันยายน 2562 100 72 รายชื่อ
14 หอประชุมเอราวัณ 24 กันยายน 2562 260 260 รายชื่อ
15 หอประชุมเอราวัณ 25 กันยายน 2562 50 3 รายชื่อ
16 หอประชุมเอราวัณ 27 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
17 หอประชุมเอราวัณ 28 กันยายน 2562 20 15 รายชื่อ
18 หอประชุมเอราวัณ 7 ตุลาคม 2562 250 222 รายชื่อ
19 หอประชุมเอราวัณ 8 ตุลาคม 2562 200 159 รายชื่อ
20 หอประชุมเอราวัณ 9 ตุลาคม 2562 150 112 รายชื่อ
21 หอประชุมเอราวัณ 10 ตุลาคม 2562 100 67 รายชื่อ
22 หอประชุมเอราวัณ 11 ตุลาคม 2562 200 123 รายชื่อ
23 หอประชุมเอราวัณ 16 ตุลาคม 2562 300 287 รายชื่อ
24 หอประชุมเอราวัณ 18 ตุลาคม 2562 75 67 รายชื่อ
25 หอประชุมเอราวัณ 22 ตุลาคม 2562 100 71 รายชื่อ
26 หอประชุมเอราวัณ 23 ตุลาคม 2562 150 115 รายชื่อ
27 หอประชุมเอราวัณ 24 ตุลาคม 2562 50 10 รายชื่อ
28 หอประชุมเอราวัณ 31 ตุลาคม 2562 10 1 รายชื่อ
29 หอประชุมเอราวัณ 8 พฤศจิกายน 2562 10 2 รายชื่อ