สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองแพร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ 24 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2 อบต.ท่าข้าม 19 กันยายน 2562 80 59 รายชื่อ
3 อบต.นาจักร 17 กันยายน 2562 80 61 รายชื่อ
4 อบต.นาจักร 23 กันยายน 2562 100 66 รายชื่อ
5 อบต.วังหงษ์ 7 ตุลาคม 2562 200 40 รายชื่อ
6 อบต.ห้วยม้า 18 กันยายน 2562 60 44 รายชื่อ
7 อบต.ห้วยม้า 25 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 27 กันยายน 2562 60 35 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 7 ตุลาคม 2562 50 2 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลป่าแมต 10 กันยายน 2562 50 37 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลป่าแมต 25 กันยายน 2562 40 15 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลป่าแมต 26 กันยายน 2562 40 20 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลป่าแมต 27 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลแม่หล่าย 16 กันยายน 2562 40 38 รายชื่อ
15 เทศบาลสวนเขื่อน 12 กันยายน 2562 40 35 รายชื่อ
16 เทศบาลสวนเขื่อน 13 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
17 เทศบาลสวนเขื่อน 26 กันยายน 2562 100 40 รายชื่อ
18 เทศบาลสวนเขื่อน 30 กันยายน 2562 100 7 รายชื่อ