สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทองแสนขัน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 1 สิงหาคม 2562 0 25 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2 สิงหาคม 2562 0 8 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 6 สิงหาคม 2562 0 8 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 7 สิงหาคม 2562 0 11 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 8 สิงหาคม 2562 0 15 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 13 สิงหาคม 2562 0 17 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 14 สิงหาคม 2562 0 30 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 15 สิงหาคม 2562 0 19 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 20 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 21 สิงหาคม 2562 0 7 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 22 สิงหาคม 2562 0 5 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 27 สิงหาคม 2562 0 2 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 28 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 5 กันยายน 2562 0 1 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 19 กันยายน 2562 0 2 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 20 กันยายน 2562 20 6 รายชื่อ
17 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง 19 กันยายน 2562 130 124 รายชื่อ