สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านโคก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 2 กันยายน 2562 116 116 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 11 กันยายน 2562 116 114 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก 12 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 6 สิงหาคม 2562 120 5 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 8 สิงหาคม 2562 120 1 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 21 สิงหาคม 2562 120 1 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 27 สิงหาคม 2562 80 1 รายชื่อ