สรุปยอดห้องอบรม อำเภอฟากท่า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า 16 กันยายน 2562 25 23 รายชื่อ
2 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 6 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
3 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 7 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
4 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 8 สิงหาคม 2562 40 38 รายชื่อ
5 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 13 สิงหาคม 2562 40 32 รายชื่อ
6 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 14 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
7 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 15 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
8 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 20 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
9 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 21 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
10 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 22 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
11 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 27 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
12 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 28 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
13 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 29 สิงหาคม 2562 40 29 รายชื่อ
14 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 3 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
15 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 4 กันยายน 2562 40 40 รายชื่อ
16 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 5 กันยายน 2562 40 31 รายชื่อ
17 ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ 6 กันยายน 2562 40 11 รายชื่อ