สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำปาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดโพนร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 2 สิงหาคม 2562 150 135 รายชื่อ
2 วัดโพนร้อง ม.3 ต.เด่นเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 150 4 รายชื่อ
3 อบต.ท่าแฝก 4 กันยายน 2562 163 155 รายชื่อ
4 อบต.ท่าแฝก 5 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ