สรุปยอดห้องอบรม อำเภอท่าปลา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดเนินสวน ม.6 ต.ท่าปลา 10 กันยายน 2562 100 78 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตำบลร่วมจิต 17 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลร่วมจิต 12 กันยายน 2562 100 59 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ ม.11 ต.ผาเลือด 18 กันยายน 2562 100 53 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์ ม.12 ต.ผาเลือด 19 กันยายน 2562 100 58 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.น้ำหมัน 25 กันยายน 2562 200 49 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา 20 กันยายน 2562 100 6 รายชื่อ