สรุปยอดห้องอบรม อำเภอตรอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 6 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 9 กันยายน 2562 50 33 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 17 กันยายน 2562 50 28 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตรอน 8 ตุลาคม 2562 50 9 รายชื่อ