สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองปาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 2 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 7 สิงหาคม 2562 29 27 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 8 สิงหาคม 2562 29 25 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 9 สิงหาคม 2562 31 30 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 27 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 28 สิงหาคม 2562 30 27 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 29 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 30 สิงหาคม 2562 30 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 3 กันยายน 2562 30 27 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 4 กันยายน 2562 30 25 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 6 กันยายน 2562 31 29 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 10 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 11 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 13 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 17 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 18 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 19 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 20 กันยายน 2562 31 31 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 24 กันยายน 2562 30 31 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 25 กันยายน 2562 31 30 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 26 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 27 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 1 ตุลาคม 2562 30 28 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 2 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 3 ตุลาคม 2562 30 26 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 4 ตุลาคม 2562 30 28 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 8 ตุลาคม 2562 30 28 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 9 ตุลาคม 2562 30 19 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 10 ตุลาคม 2562 30 28 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 11 ตุลาคม 2562 31 30 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 16 ตุลาคม 2562 30 27 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 17 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 18 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 22 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 24 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 25 ตุลาคม 2562 30 29 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 29 ตุลาคม 2562 32 30 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 30 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 31 ตุลาคม 2562 30 30 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 1 พฤศจิกายน 2562 40 40 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 5 พฤศจิกายน 2562 40 40 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 6 พฤศจิกายน 2562 40 37 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 7 พฤศจิกายน 2562 40 39 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 12 พฤศจิกายน 2562 40 36 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 13 พฤศจิกายน 2562 40 15 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 14 พฤศจิกายน 2562 40 11 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน 19 พฤศจิกายน 2562 20 2 รายชื่อ