สรุปยอดห้องอบรม อำเภอห้างฉัตร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 28 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร 24 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 6 สิงหาคม 2562 0 6 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 7 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 8 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 21 สิงหาคม 2562 70 66 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 28 สิงหาคม 2562 50 21 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 23 กันยายน 2562 70 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้างฉัตร 25 กันยายน 2562 30 14 รายชื่อ