สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสบปราบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 19 สิงหาคม 2562 160 158 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ 23 สิงหาคม 2562 120 117 รายชื่อ