สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่พริก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดต้นธง 22 สิงหาคม 2562 131 59 รายชื่อ
2 ศาลาวัดแม่ปุ 21 สิงหาคม 2562 75 33 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางยาว 5 กันยายน 2562 44 22 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยขี้นก 4 กันยายน 2562 62 34 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะดอกเข็ม 6 กันยายน 2562 59 36 รายชื่อ
6 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เชียงรายบน 17 กันยายน 2562 90 12 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 29 สิงหาคม 2562 127 43 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าด่าน 28 สิงหาคม 2562 92 8 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังผู 23 สิงหาคม 2562 56 32 รายชื่อ
10 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าไม้ 20 สิงหาคม 2562 81 38 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก 2 สิงหาคม 2562 5 1 รายชื่อ