สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเถิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลเวียงมอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 5 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ