สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเถิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลเวียงมอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 5 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ