สรุปยอดห้องอบรม อำเภอวังเหนือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 4 กันยายน 2562 0 14 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 5 กันยายน 2562 0 11 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 9 กันยายน 2562 150 119 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 10 กันยายน 2562 150 86 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 13 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 14 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 15 กันยายน 2562 100 98 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 16 กันยายน 2562 12 10 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 กันยายน 2562 100 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 กันยายน 2562 110 40 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 23 กันยายน 2562 56 51 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 24 กันยายน 2562 58 52 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 25 กันยายน 2562 63 63 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 26 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 30 กันยายน 2562 53 52 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 1 ตุลาคม 2562 100 98 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 2 ตุลาคม 2562 120 59 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 3 ตุลาคม 2562 65 21 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 4 ตุลาคม 2562 65 40 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 7 ตุลาคม 2562 60 60 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 8 ตุลาคม 2562 62 61 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 9 ตุลาคม 2562 72 71 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 10 ตุลาคม 2562 67 64 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 11 ตุลาคม 2562 150 149 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 12 ตุลาคม 2562 160 157 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 14 ตุลาคม 2562 100 75 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 ตุลาคม 2562 205 139 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 ตุลาคม 2562 180 94 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 22 ตุลาคม 2562 250 218 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 24 ตุลาคม 2562 250 154 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 31 ตุลาคม 2562 250 45 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 7 พฤศจิกายน 2562 250 5 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 27 พฤศจิกายน 2562 250 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 28 พฤศจิกายน 2562 250 12 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 17 ธันวาคม 2562 0 2 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 18 ธันวาคม 2562 0 90 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 21 ธันวาคม 2562 280 32 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 27 ธันวาคม 2562 0 50 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ 16 มกราคม 2563 400 31 รายชื่อ