สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแจ้ห่ม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 2 กันยายน 2562 60 64 รายชื่อ
2 ศาลาเอนกประสงค์ ม.3 ต.ปงดอน 5 ธันวาคม 2562 50 30 รายชื่อ
3 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 6 กันยายน 2562 100 88 รายชื่อ
4 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านสา 24 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
5 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 21 สิงหาคม 2562 80 30 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 28 สิงหาคม 2562 120 97 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 17 กันยายน 2562 76 61 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์หมู่1 ตำบลแม่สุก 18 กันยายน 2562 76 10 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม 4 กันยายน 2562 50 45 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 3 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 25 กันยายน 2562 100 36 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 26 กันยายน 2562 100 38 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 8 ตุลาคม 2562 1 1 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม 5 กันยายน 2562 120 86 รายชื่อ