สรุปยอดห้องอบรม อำเภองาว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 28 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 2 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 3 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภองาว (หลังเก่า) จังหวัดลำปาง 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ