สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองลำปาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 27 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 19 กันยายน 2562 70 58 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 23 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 25 กันยายน 2562 100 63 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง 4 ตุลาคม 2562 50 5 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 28 สิงหาคม 2562 100 59 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 27 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 29 สิงหาคม 2562 100 10 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 17 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 9 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 15 สิงหาคม 2562 50 7 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 16 สิงหาคม 2562 50 27 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 30 สิงหาคม 2562 60 53 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 23 กันยายน 2562 100 49 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 24 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ 25 กันยายน 2562 100 73 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 29 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 30 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 18 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 19 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 23 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 24 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 28 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 29 สิงหาคม 2562 100 50 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 18 กันยายน 2562 50 49 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 19 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง 20 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ