สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเวียงหนองล่อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 7 สิงหาคม 2562 20 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 21 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 2 กันยายน 2562 30 10 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 4 กันยายน 2562 50 46 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 10 กันยายน 2562 10 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 18 กันยายน 2562 60 51 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 20 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 24 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 30 กันยายน 2562 10 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 15 ตุลาคม 2562 200 199 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 16 ตุลาคม 2562 200 200 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 17 ตุลาคม 2562 130 101 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 18 ตุลาคม 2562 150 38 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 29 ตุลาคม 2562 20 4 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 5 พฤศจิกายน 2562 10 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 12 พฤศจิกายน 2562 10 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง 19 พฤศจิกายน 2562 10 5 รายชื่อ