สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านธิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 17 กันยายน 2562 50 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 19 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 17 ตุลาคม 2562 50 20 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 25 ตุลาคม 2562 10 10 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 4 พฤศจิกายน 2562 50 31 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 5 พฤศจิกายน 2562 50 47 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 6 พฤศจิกายน 2562 50 43 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 7 พฤศจิกายน 2562 30 26 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 11 พฤศจิกายน 2562 20 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ 28 พฤศจิกายน 2562 30 17 รายชื่อ