สรุปยอดห้องอบรม อำเภอป่าซาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 2 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 3 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 6 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 7 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 8 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 10 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 28 สิงหาคม 2562 65 65 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 3 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 17 กันยายน 2562 130 123 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 18 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 6 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 7 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 8 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 14 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 15 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 20 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 27 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 29 สิงหาคม 2562 60 60 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 4 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ 30 ตุลาคม 2562 20 16 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 1 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 2 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 7 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 8 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 9 สิงหาคม 2562 20 21 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 13 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 14 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 17 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 20 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 21 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 22 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 23 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 24 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 27 สิงหาคม 2562 230 230 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 28 สิงหาคม 2562 0 8 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 30 สิงหาคม 2562 0 3 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 4 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 5 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 6 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 17 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 18 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 7 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 14 สิงหาคม 2562 25 21 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 21 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 22 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน 4 กันยายน 2562 20 1 รายชื่อ
54 เทศบาลตำบลป่าซาง 1 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลป่าซาง 2 สิงหาคม 2562 40 28 รายชื่อ
56 เทศบาลตำบลป่าซาง 6 สิงหาคม 2562 40 14 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลป่าซาง 7 สิงหาคม 2562 40 6 รายชื่อ
58 เทศบาลตำบลป่าซาง 8 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลป่าซาง 9 สิงหาคม 2562 40 4 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลป่าซาง 28 สิงหาคม 2562 100 97 รายชื่อ
61 เทศบาลตำบลป่าซาง 6 กันยายน 2562 60 38 รายชื่อ
62 เทศบาลตำบลป่าซาง 17 กันยายน 2562 110 108 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลมะกอก 8 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
64 เทศบาลตำบลมะกอก 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
65 เทศบาลตำบลมะกอก 14 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
66 เทศบาลตำบลมะกอก 15 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
67 เทศบาลตำบลมะกอก 16 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
68 เทศบาลตำบลมะกอก 28 สิงหาคม 2562 106 105 รายชื่อ
69 เทศบาลตำบลมะกอก 3 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
70 เทศบาลตำบลมะกอก 29 ตุลาคม 2562 40 26 รายชื่อ
71 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 1 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
72 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 6 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
73 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 7 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
74 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 8 สิงหาคม 2562 20 10 รายชื่อ
75 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 14 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
76 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 15 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
77 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 20 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
78 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 28 สิงหาคม 2562 40 37 รายชื่อ
79 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 17 กันยายน 2562 20 18 รายชื่อ
80 เทศบาลตำบลม่วงน้อย 28 ตุลาคม 2562 10 2 รายชื่อ
81 เทศบาลตำบลแม่แรง 6 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
82 เทศบาลตำบลแม่แรง 7 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
83 เทศบาลตำบลแม่แรง 28 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
84 เทศบาลตำบลแม่แรง 9 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ