สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งหัวช้าง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 1 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 2 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 6 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 8 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 9 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 13 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 15 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 16 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 20 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 22 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 23 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 27 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 29 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 30 สิงหาคม 2562 80 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 4 กันยายน 2562 120 53 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 5 กันยายน 2562 120 101 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 6 กันยายน 2562 120 101 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 18 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 19 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 20 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ