สรุปยอดห้องอบรม อำเภอทุ่งหัวช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดทุ่งเป็ด 17 ตุลาคม 2562 100 34 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 4 กันยายน 2562 120 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 19 กันยายน 2562 150 127 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 6 กันยายน 2562 120 97 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 18 กันยายน 2562 120 110 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 5 กันยายน 2562 120 89 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง 20 กันยายน 2562 250 221 รายชื่อ