สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลี้

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 9 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 27 สิงหาคม 2562 55 51 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 29 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 3 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 9 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
10. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 10 กันยายน 2562 140 72 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 12 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
12. เทศบาลตำบลก้อ 12 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
13. วัดหล่ายหิน ตำบลลี้ 12 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
14. เทศบาลตำบลก้อ 13 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. เทศบาลตำบลดงดำ 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 14 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 16 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอลี้ 18 กันยายน 2562 381 380 รายชื่อ
20. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 20 กันยายน 2562 400 373 รายชื่อ
21. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 8 ตุลาคม 2562 120 118 รายชื่อ
22. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 15 ตุลาคม 2562 120 104 รายชื่อ
23. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 22 ตุลาคม 2562 120 0 รายชื่อ