สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลี้

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดหล่ายหิน ตำบลลี้ 12 กันยายน 2562 150 150 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 9 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 22 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 27 สิงหาคม 2562 55 51 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 29 สิงหาคม 2562 50 47 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 3 กันยายน 2562 60 56 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ 5 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอลี้ 18 กันยายน 2562 381 380 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 9 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว 12 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 16 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลก้อ 12 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลดงดำ 13 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 10 กันยายน 2562 140 69 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 8 ตุลาคม 2562 120 118 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 15 ตุลาคม 2562 120 104 รายชื่อ
17 เทศบาลตำบลศรีวิชัย 22 ตุลาคม 2562 120 52 รายชื่อ
18 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 20 กันยายน 2562 420 412 รายชื่อ