สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองลำพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 วัดศรีชุม ตำบลบ้านกลาง 18 กันยายน 2562 100 52 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 6 สิงหาคม 2562 40 23 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 13 กันยายน 2562 50 31 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 16 กันยายน 2562 100 50 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 20 กันยายน 2562 50 19 รายชื่อ
6 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 15 สิงหาคม 2562 0 1 รายชื่อ
7 อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 11 กันยายน 2562 88 88 รายชื่อ
8 อาคาร อสม. ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านป่าเส้า 25 กันยายน 2562 120 100 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลต้นธง 17 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
10 เทศบาลตำบลป่าสัก 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลป่าสัก 24 กันยายน 2562 100 74 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลริมปิง 13 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 26 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
14 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน 26 พฤศจิกายน 2562 150 53 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 18 กันยายน 2562 150 58 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลเหมืองง่า 24 กันยายน 2562 100 25 รายชื่อ
17 โรงเรียนบ้านแป้นประชานุกุล 19 กันยายน 2562 100 93 รายชื่อ