สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกัลยาณิวัฒนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 15 สิงหาคม 2562 54 21 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 29 สิงหาคม 2562 50 12 รายชื่อ