สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแม่วาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 15 สิงหาคม 2562 30 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 19 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 2 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 5 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 9 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 16 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 19 กันยายน 2562 200 99 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 23 กันยายน 2562 0 97 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 26 กันยายน 2562 200 100 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 7 ตุลาคม 2562 200 102 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง 10 ตุลาคม 2562 200 103 รายชื่อ