สรุปยอดห้องอบรม อำเภอไชยปราการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 4 กันยายน 2562 70 38 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 5 กันยายน 2562 70 28 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 6 กันยายน 2562 70 32 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 11 กันยายน 2562 70 31 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 18 กันยายน 2562 70 50 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 19 กันยายน 2562 70 46 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 20 กันยายน 2562 70 19 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 24 กันยายน 2562 70 53 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 25 กันยายน 2562 70 49 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 26 กันยายน 2562 70 55 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 27 กันยายน 2562 70 53 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 1 ตุลาคม 2562 70 2 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 2 ตุลาคม 2562 70 4 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ 4 ตุลาคม 2562 70 1 รายชื่อ